Het kabinet trekt de komende vijf jaar 15 miljoen euro uit voor innovatie in de sport. Het geld zal besteed worden aan de ontwikkeling van noviteiten op het gebied van sportproducten, voeding en trainingsmethoden. Voorwaarde is dat de sport (met name NOC*NSF), kennisinstituten (TNO en universiteiten) en het bedrijfsleven een even grote bijdrage leveren aan het innovatieprogramma. Zo komt er in totaal de komende jaren dus 30 miljoen euro vrij voor vernieuwingen in de sport. Dit heeft de Ministerraad vandaag besloten.

De 15 miljoen (5 jaar drie miljoen) van het kabinet wordt toegevoegd aan het huidige sportbudget (jaarlijks 100 miljoen) van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Clémence Ross zal in samenwerking met NOC*NSF, TNO en het bedrijfsleven de komende tijd werken aan een programma op het gebied van innovatie en sport. Ross hoopt het programma te presenteren op 7 juni, wanneer ook de andere sportprogramma’s die voortkomen uit de sportnota Tijd voor Sport (2005) openbaar worden gemaakt.
Ross laat weten dat het innovatieprogramma niet alleen bestemd is voor de topsport. Ook vernieuwingen die bruikbaar zijn voor de breedtesport, gezondheidszorg en revalidatie krijgen aandacht. ‘Al zullen de ogen natuurlijk vooral gericht zijn op uitvindingen die de Nederlandse topsporters net dat beetje voordeel opleveren ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Denk aan de klapschaats van weleer.’
Uitgangspunt van het programma is de conceptnotitie InnoSport NL, die door NOC*NSF en TNO is opgesteld. Het programma moet uitmonden in een duurzame kennisinfrastructuur op het gebied van sport en innovatie. In de notitie wordt een aantal terreinen genoemd waarop innovatie zal gaan plaatsvinden, zoals het meten en gedetailleerd analyseren van sportprestaties en de ontwikkeling van nieuwe sportproducten.

Daarbij valt te denken aan geavanceerde sensoren, waarmee de lichaamsbeweging van sporters geanalyseerd kan worden; een ander voorbeeld is de meetfiets waarmee “handbikes” kunnen worden ontworpen die geheel toegespitst zijn op de gehandicapte (top)sporter.
bron:RVD