Het kabinet is op voorstel van minister Dekker van VROM akkoord gegaan met een aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe woningen van 1,0 naar 0,8, een reductie van 20 procent.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het energiegebruik voor verwarming, mechanische ventilatie, warmwatertoestellen en dergelijke van nieuw te bouwen woningen. Op deze wijze wordt ook de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderd.

De aanscherping is vastgelegd in een wijziging van het Bouwbesluit 2003 en is al aangekondigd bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VROM in november 2003. Deze aankondiging is nog bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer van mei dit jaar. De wijziging van het Bouwbesluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het is de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2006 aanstaande in werking treedt.

bron:VROM