Premier Balkenende heeft namens het kabinet zes inzendingen voor maatschappelijke binding beloond met ieder 2.500 euro. Balkenende: 'Het zijn juist deze kleinschalige projecten die de kleur aan de samenleving geven.'

Bij de tweede conferentie van het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB) stonden projecten van mensen zelf centraal. Bij de eerste conferentie op 26 januari waren er vooral vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Op 22 juni ontmoetten mensen die zelf een project hebben opgezet leden van het kabinet.

Mensen die van allerlei soorten initiatieven hadden genomen praatten met bewindslieden over de initiatieven, de problemen die mensen tegenkomen als ze een project opzetten en ook hun analyses van wat er aan de hand is Nederland. Na afloop van de gesprekken werden de winnaars van de prijsvraag 'Denk mee, doe mee' bekend gemaakt.

De winnaars zijn geworden;

1. Karlijn Wever, Cultuur Twist
Een kaartspel over verschillende culturele gewoonten (meer informatie)
2. Ewoud Poerink, Stadsspelen Amsterdam
Stadspelen die Amsterdammers elkaar moet laten ontmoeten. Wijken uit de stad spelen om de eer op allerlei gebieden: sport, dans, muziek, koken, enzovoorts (meer informatie)
3. Maria Essers, Statenkwartier Kunstkwartier in Maastricht. Een initiatief van buurtbewoners om de verloedering in de buurt met kunstprojecten aan te pakken
4. J. van de Wiel, Kruidenbuurt in Oosterhout (Noord Brabant) Bewoners, gemeente, stichting welzijn en politie de verhogen gezamenlijk de leefbaarheid en veiligheid voor de hele buurt.
5. A. de Fet, Sombong Rotterdam. Bedrijf dat t-shirts met uitdagende teksten maakt over de multiculturele samenleving en via de designs trots op de eigen cultuur stimuleert.
6. Fatma Kaya, 'Diva's als rolmodellen': project om met rolmodellen allochtone scholieren en jongeren te inspireren hun school af te maken en te werken aan hun carrià¨re.

bron:Zestienmiljoenmensen.nl