Creatieve industrie krijgt de komende jaren een flinke impuls. Met gerichte
financieringen, minder belemmeringen en goede randvoorwaarden wil het kabinet deze sector een toonaangevende rol in de economie laten spelen. Dit staat in 'Ons Creatieve Vermogen, beleidsbrief Cultuur en Economie', waarmee de ministerraad op voorstel van minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd. Voor het programma wordt ruim 15 miljoen euro uitgetrokken.

Onder de creatieve bedrijfstakken vallen drie sectoren:
1.  kunsten (podiumkunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen),
2.  media & entertainment (film, audiovisuele branche, uitgeverij) en
3.    creatieve dienstverlening (vormgeving, architectuur, games, reclame).
De werkgelegenheid bedroeg in 2004 ruim 240.000 banen, ruim drie procent van de totale werkgelegenheid. Dit is een toename van 25 procent ten opzicht van 1996. Daarmee zijn de creatieve bedrijfstakken groter dan de landbouw, de chemie of het pensioen- en verzekeringswezen. Het gaat overigens zowel om gesubsidieerde, als niet gesubsidieerde bedrijven.

De economische kansen voor de creatieve sector zijn duidelijk aanwezig, maar worden
volgens het kabinet onvoldoende benut. Uit onderzoek blijkt dat creatieve bedrijfstakken en andere sectoren te veel gescheiden werelden zijn. De creatieve sector heeft onvoldoende toegang tot privaat geld en het ondernemerschap is er niet altijd voldoende ontwikkeld. Anderzijds heeft het bedrijfsleven onvoldoende zicht op de mogelijkheden van de creatieve sector.

Cultuur (en creativiteit) is van belang voor de economie en andersom. Cultuur zorgt voor omzet en toegevoegde waarde. Verder biedt cultuur voor het bedrijfsleven een bron van ideeën voor de ontwikkeling en benutting van nieuwe technologieën en producten.  Die waarde neemt alleen maar toe wanneer er meer creatieve producten komen. Een bloeiende sector leidt tot meer creativiteit en meer ideeën.

'Ons Creatieve Vermogen' bevat een programma voor de creatieve industrie met verschillende actielijnen, zoals onder andere geadviseerd door het Innovatieplatform. Een greep uit de voorstellen:
-Er start een programma om verbindingen tussen economie en cultuur te stimuleren.
In deze zogeheten Creative Challenge Call kunnen bedrijven uit de creatieve
bedrijfstakken en andere delen van de Nederlandse economie projectvoorstellen indienen, waarbij zaken als kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan. Voor dit programma is komend jaar 8 miljoen euro beschikbaar.
-Er komt een bureau dat het cultuurmecenaat gaat versterken. Dat zal investeringen
door bedrijven en particulieren in de cultuursector stimuleren en begeleiden. Hiervoor reserveert het kabinet  1,4 miljoen euro.
-Er komen betere financiële condities voor creatieve bedrijven doordat de
bestaande EZ-regelingen beter op hen worden toegesneden. Creatieve starters en het
creatieve MKB kunnen hierdoor makkelijker een krediet krijgen. Hiervoor is 3,2 miljoen euro beschikbaar.
-De randvoorwaarden rondom het intellectueel eigendom worden beter, onder andere op
het gebied van de bescherming van creatieve uitvindingen en licenties van makers aan
gebruikers.
-Het kabinet versterkt de creatieve exportpositie. Dit gebeurt onder meer door een
collectieve internationale marketing van Nederlands design ('Dutch Design'). Daarnaast wordt het makkelijker om (rijks)collecties te lenen en uit te lenen.
-Cultureel ondernemerschap wordt een structureel onderdeel in het
kunstvakonderwijs. Niet alleen worden kunstvakstudenten beter voorbereid op
ondernemerschap, ook het bestaande management wordt versterkt. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar.

Met deze maatregelen wil het kabinet de wisselwerking tussen cultuur en economie een
stevige impuls geven. Het kabinet ziet creativiteit als een logische ontwikkeling en
essentieel element in een moderne kenniseconomie. Met de voorgestelde maatregelen geeft het kabinet een aftrap. De betrokken bewindslieden (minister Brinkhorst en
staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en Staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kondigen tevens onderzoek aan naar meer aanvullende voorzieningen om de verbinding tussen creatieve bedrijfstakken en de economie structureel verder te versterken.

bron:EZ