De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (MKB-Winkelraad) is teleurgesteld over het besluit van het kabinet om geen wettelijk verbod in te stellen tegen het verkopen beneden de verkoopprijs (verkoop met verlies). De MKB-Winkelraad vreest dat de huidige prijzenslag lijdt tot het definitief verdwijnen van kleine en middelgrote winkels.

Vele mkb-winkeliers hebben het afgelopen jaar diep in de kosten moeten snijden om te kunnen overleven in de moordende concurrentieoorlog tussen de grote supermarkten, aldus de Winkelraad. Door deze gedwongen besparingen kon van broodnodige investeringen en innovaties al helemaal geen sprake zijn. Inmiddels is de rek is er volledig uit en heeft de neerwaartse spiraal vanuit de supermarktbranche ook zijn weerslag op andere branches in de detailhandel. Om dit te doorbreken zijn stevige maatregelen noodzakelijk.

De MKB-Winkelraad betreurt het daarom dat het kabinet niet verder wenst te gaan dan wat generieke maatregelen op het gebied van financiering en winkelcriminaliteit. Zij bestrijdt het onderzoek dat de ministeries van Economische Zaken en Landbouw hebben laten doen naar de gevolgen van wettelijke verboden op verkoop onder de inkoopprijs in de ons omringende landen. De conclusie daarvan luidt dat er geen duidelijk verband is tussen zo'n verbod en de positie van de mkb-supermarkt. Volgens de Winkelraad benadrukt het rapport echter alleen de technische belemmeringen van wettelijk ingrijpen en is er geen oog voor de realiteit waar veel ondernemers momenteel mee te maken hebben.

Het verdwijnen van mkb-winkels zal op den duur leiden tot een verschralend winkelaanbod. Hiervan is ook de consument de dupe, aldus de MKB-Winkelraad.

bron:MKB