Het kabinet moet nu durf tonen en và³à³r 2007 minimaal een kwart van alle vergunningen afschaffen. Dit stelt MKB-Nederland in reactie op het woensdag verschenen advies van de Taskforce Vergunningen. Met het toetsingskader dat de Taskforce heeft ontwikkeld toetsingskader heeft het kabinet een goed instrument in handen om vergunningstelsels te beoordelen op nut en noodzaak.

MKB-Nederland is het eens met de Taskforce dat een vergunning pas in laatste instantie een passend middel is om iets te regelen. Zelfregulering, algemene regels en meldingsplicht zijn dà© alternatieven voor een groot aantal vergunningen. De aanbevelingen sluiten goed aan bij de door MKB-Nederland in april gepresenteerde nota "De bomen en het bos; vergunningen in het mkb" die concrete voorstellen bevat voor minder en betere vergunningen en een betere uitvoering. Voor wat betreft leges gaat MKB-Nederland nog een stap verder: die moeten worden afgeschaft.

MKB-Nederland wil afspraken maken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over vereenvoudiging en het schrappen van vergunningen en digitalisering van de vergunningverlening. Individuele gemeenten kunnen daarmee alvast aan de slag.

Vergunningen kosten de ondernemers veel geld en administratieve rompslomp. Alleen al aan administratieve lasten zijn zij jaarlijks meer dan 1 miljard euro kwijt. De 7,1 miljoen verplichte aanvragen per jaar zijn een onaanvaardbare rem op de groei van het mkb.

bron:MKB