Op de slotconferentie Arboconvenant Bouw in Amstelveen op 24 november heeft FNV Bouw voorzitter Dick van Haaster felle kritiek geuit op de wijze waarop het kabinet veilig en gezond werken in Nederland wil gaan vormgeven. Wat met bloed, zweet en tranen de afgelopen jaren door werknemers- en werkgeversorganisaties en overheid is bereikt in arboconvenanten, dreigt nu door staatsecretaris Van Hoof van tafel te worden geveegd.

Partners in de arboconvenanten zijn het eens dat beleidsregels nodig zijn die normen
bevatten over bijvoorbeeld tillen, lawaai, stof en chemische stoffen. Doelen in de wet zijn nodig om uitvoering op de werkplaats afdwingbaar te maken. Deze uitvoering gaat in overleg tussen betrokken sociale partners. Dit is tevens het kernpunt van het SER-advies over de nieuwe Arbo-wet. Dick van Haaster is als lid van de SER nauw betrokken geweest bij dit SER-advies. Hoewel het kabinet zegt dit SER advies te omarmen, vaart het toch een andere verkeerde koers. Dit kabinet wil geen wettelijke verankering van de tilnormen. Hiermee zijn we terug bij af en wordt veiligheid en gezondheid weer onderwerp van concurrentie. Bovendien ondermijnt dit kabinet het werk van de SER. Is het SER advies niets anders dan een zoethoudertje?

FNV Bouw neemt nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid. Als bond die haar leden informeert en betrekt bij de uitvoering op het gebied van veiligheid en gezond werken. Maar ook als sociale partner die met werkgevers in verschillende sectoren vorm geeft aan arbocatalogi. De overheid moet zijn handen dan niet wegtrekken. Maar doelen en heldere normen in de wet opnemen.

bron:FNV