Het kabinet is het eens met een wetsvoorstel van minister Hoogervorst om wanbetalers van de zorgverzekeringspremies steviger aan te pakken. Het voorstel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen. Zo maakt Zorgverzekeraars Nederland afspraken met de zorgverzekeraars over hoe om te gaan met verzekerden die niet alle premies betalen. De afspraken over een in zwaarte toenemende incasso worden opgenomen in een protocol. De wet voorkomt dat mensen die hun nominale premie voor de zorgverzekering niet betalen uit hun verzekering worden gezet en op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekeraar, waar vervolgens ook geen premie wordt betaald.

 

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het spoedadvies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 
 
bron:VWS