Het kabinet keert een schadeloosstelling van 92 miljoen euro uit aan de kokkelsector. De overheid keert deze nadeelcompensatie uit vanwege een eerder kabinetsbesluit om de kokkelvisserij in de Waddenzee te beëindigen.

Met ingang van 2005 krijgt de kokkelvisserij geen vergunningen meer voor de Waddenzee. De stopzetting van de kokkelvisserij maakt onderdeel uit van het brede Waddenzeebeleid.

De ministerraad heeft voor de nadeelcompensatie een bedrag vastgesteld van ongeveer 71 miljoen euro netto. Het bedrag wordt aan de betrokken bedrijven volgens de gangbare methode bruto uitgekeerd. Dat leidt tot een bruto bedrag van 92 miljoen euro. De schadeloosstelling wordt betaald uit het Waddenfonds.

De vaststelling van het bedrag is vooral gebaseerd op het advies van de Adviescommissie schadebepaling kokkelsector.

bron:LNV