Vorige week maakte het kabinet bekend dat in de Rijksbegroting 2006 een bedrag van 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor het beroepsonderwijs. Dit besluit verdient instemming omdat het  beroepsonderwijs de vakmensen levert die wij nodig hebben voor de economische ontwikkeling van ons land.

Colo, de vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, vindt dat het kabinet een evenredig deel van dit extra geld ter beschikking zou moeten stellen van de leerbedrijven, zodat deze net als de scholen beter uitgerust worden om hun centrale rol in het beroepsonderwijs te vervullen.

Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs brengen ongeveer de helft van hun
opleidingstijd door bij een van de 170.000 leerbedrijven. Deze bedrijven zijn ieder jaar weer bereid om stagiaires en eigen medewerkers in hun bedrijven te begeleiden en de nodige kennis en praktijkervaring te geven. Op dit moment vernieuwt het middelbaar beroepsonderwijs zich competentiegericht. Door deze
vernieuwing zal in de toekomst een nog groter deel van het leren plaatsvinden in
leerbedrijven. Dat kan niet zonder te investeren in deze bedrijven.

Colo heeft de bewindslieden van Onderwijs en van Economische Zaken gevraagd het
kabinetsbesluit te heroverwegen en een deel van het geld ter beschikking te stellen van de leerbedrijven. Eenzelfde verzoek zal Colo aan de Tweede Kamer fracties doen naar aanleiding van de behandeling van de begroting.

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven hebben tot taak ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt te vertalen naar beroepsopleidingen, de kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming (stages en leerwerkplekken) te bevorderen en te zorgen voor
voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen bij bedrijven. Alle deelnemers aan het
middelbaar beroepsonderwijs (ca 450.000) en een groeiend aantal vmbo-leerlingen en
hbo-studenten volgen delen van hun opleiding in een bedrijfspraktijk. De 19 kenniscentra zijn verenigd in Colo te Zoetermeer.

bron:Colo