Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) heeft een onderzoek geopend waarin mensen hun mening kunnen geven over de rol van Nederland in Europa. De vragen en stellingen staan op de site www.nederlandineuropa.nl. De aanleiding voor het onderzoek is het referendum in juni 2005, waarin een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking de Europese grondwet afwees. Ook de Franse bevolking stemde tegen de Europese grondwet.

Bezinning
Na de referenda in Nederland en Frankrijk besloten de EU-lidstaten een jaar lang na te denken over de toekomst van Europa. De lidstaten bepalen zelf hoe zij omgaan met deze 'bezinningsperiode'. Tijdens de Europese top in Brussel in juni 2006 worden alle resultaten besproken. Het kabinet wil deze bezinningsperiode gebruiken om een beeld te krijgen van de verwachtingen die mensen over Europa hebben. Het onderzoek is hiervan een belangrijk onderdeel.
Onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Staatssecretaris Nicolaï zal het onderzoeksrapport voor 1 juni aan het publiek presenteren. De resultaten dragen ook bij aan de standpunten van het kabinet. Deze worden met de Tweede Kamer besproken in de aanloop naar de Europese top. Het onderzoek loopt van 13 maart tot en met 17 april 2006.
bron:RVD