Het kabinet heeft toegezegd dat er een vervolgoverleg komt over koopkracht.In het voorjaarsoverleg met bonden en werkgevers wilde ze geen enkele toezegging doen. Het overleg over de koopkracht zal op hoog niveau worden gevoerd.

Dit is een van de uitkomsten van het voorjaarsoverleg dat vandaag tussen sociale partners en kabinet plaatsvond. Eerder deze week deed CNV-voorzitter René Paas een oproep tot het maken van een vervolgafspraak over koopkracht. De voorzitter van het FNV had mede naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een compensatie voor het grote koopkrachtverlies voor de lagere inkomens geëist.
bron:CNV