Het kabinet wil 'bijstandtoerisme' naar Nederland voorkomen. Daarom komt er een verandering van de wet, zodat inwoners van de Europese Unie die vanaf 1 mei 2006 drie maanden vrij in Nederland mogen verblijven, in die periode geen recht op bijstand hebben.

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie en minister Bot van Buitenlandse Zaken.

Vanaf 1 mei 2006 krijgen burgers van de Europese Unie ruimer recht op vrij verblijf in andere landen van de EU. Als ze een geldig identiteitsbewijs of paspoort hebben, mogen ze drie maanden in een ander land van de EU verblijven. Nu is het nog voorwaarde dat ze voldoende bestaansmiddelen hebben en daarom die eerste drie maanden ook geen recht op bijstand hebben. Die voorwaarde verdwijnt. Als het kabinet niets aan de wet zou veranderen, zou het gevolg zijn dat alle EU-burgers hier, net als Nederlanders, die eerste drie maanden recht op bijstand krijgen. Het kabinet wil voorkomen dat Europeanen zonder baan en bestaansmiddelen massaal naar Nederland komen om hier een bijstandsuitkering te claimen. Daarom wordt de wet op tijd aangepast.

De beperking van het recht op bijstand gaat ook gelden voor inwoners van de EU die als werkzoekende naar Nederland komen. Om ongewenste claims op studiefinanciering te voorkomen, wordt ook de Wet studiefinanciering 2000 aangepast. Iemand die vanuit een ander EU-land in Nederland wil studeren, zal in principe eerst vijf jaar in Nederland moeten hebben gewoond om aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering. Overigens krijgen deze personen wel een tegemoetkoming in het collegegeld, zodat de toegankelijkheid van het onderwijs niet in het geding komt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 
Bron:SZW