Het kabinet zet in op behoud van koopkracht voor 2006. Grote groepen mensen zullen daarboven uitkomen, maar het is onvermijdelijk dat er ook groepen zijn die koopkracht inleveren.  Dat zei minister-president Balkenende vandaag na afloop van een extra ministerraad over de begroting voor volgend jaar.

Het kabinet zet voor 2006 in op het zo veel mogelijk behoud van de koopkracht. 'Iedere berekening kent plussen en minnen', aldus Balkenende. 'Maar het beeld is heel anders dan dit jaar en de jaren hiervoor. Er zullen evenzeer plussen als minnen zijn, maar grote groepen zullen nu veel meer in de plus  zitten' Ook kan de situatie per persoon verschillen en dus zijn er volgens Balkenende geen garanties te geven. Sommigen zullen in 'de min' komen.

Balkenende noemde een aantal concrete maatregelen voor ondersteuning van de koopkracht:

Iedereen gaat wat minder belasting betalen doordat de heffingskorting omhoog gaat. Het deel van het inkomen waarover men geen belasting betaalt, wordt dus groter.
Iedereen gaat minder werkloosheidspremie betalen.
Zelfstandige ondernemers en anderen zonder werkgever - zoals vroegpensioeners en ouderen  - krijgen een verlaagd tarief in het nieuwe ziektekostenstelsel.
Er komt meer geld voor de kinderopvang.
De maatregelen mogen van het kabinet niet leiden tot lastenverzwaring voor het bedrijfsleven of een oplopend financieringstekort.

Op Prinsjesdag zal het kabinet de verdere uitwerking van de plannen presenteren.

bron:RVD