Bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten moeten voortaan informatie over de ligging van kabels en leidingen opvragen en zorgvuldig werken bij het graven. Dat is de kern van het wetsvoorstel  Grondroerdersregeling dat minister Brinkhorst van Economische Zaken en minister Dekker van VROM onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Bij graafwerkzaamheden worden vaak kabels en leidingen kapot getrokken. Hierdoor ontstaat veel schade aan kabels en leidingen, vertragingsschade van werkzaamheden en schade door leveringsonderbrekingen van bijvoorbeeld electriciteit. Daarnaast kunnen gevaarlijke situaties voor de omgeving ontstaan.
Verplicht
De informatie-uitwisseling tussen gravers en beheerders van kabels en leidingen wordt momenteel verzorgd door het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Dit voorkomt al enige schade, maar niet genoeg, omdat het nog steeds in 20 procent van de gevallen mis gaat. Het vrijwillige karakter van de informatie-uitwisseling door het KLIC wordt in het wetsvoorstel daarom omgezet in een verplichting. De verplichtingen in het wetsvoorstel kunnen met forse boetes worden gehandhaafd door het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.
Voorzorgsmaatregelen
Het wetsvoorstel verplicht ook tot extra voorzorgsmaatregelen bij het graven in de buurt van gevaarlijke leidingen. Minister Dekker wil daarmee de risico's voor de omgeving van gevaarlijke leidingen zoveel mogelijk beperken. Grote gasleidingen kunnen bij beschadiging zelfs een explosie veroorzaken. In België, bij de plaats Gellingen, is dat vorig jaar gebeurd. Hierbij zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Het Kadaster vormt de schakel tussen gravers en beheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen. De informatie-uitwisseling gebeurt nu nog op papier, maar wordt omgezet naar een digitale uitwisseling van informatie op één basiskaart.
bron:VROM