Het kabinet wil dat de zorgsector uitlegt waarom 40% van de bestuurders een hogere beloning heeft dan het afgesproken maximum. Raden van toezicht moeten bij de beloningen meer verantwoordelijkheid nemen. Dit stelt het kabinet in een brief van minister Hoogervorst (VWS)aan de Brancheorganisatie Zorg. De aanleiding voor de brief is een analyse van de inkomens van bestuurders in de zorgsector.

Het kabinet vraagt de zorgsector zelf een krachtig signaal af te geven en uit te leggen waarom 40% van de bestuurders een hogere beloning heeft dan het door de sector zelf afgesproken maximum.

De Nederlandse Vereniging Ziekenhuis Directeuren (NVZD) heeft zelf ook geconstateerd dat veel zorgdirecteuren, een hoger salaris hebben dan het maximumadvies. Het gaat daarbij ook om directeuren die nieuw zijn aangetreden. Het kabinet vindt, net als de NVZD, dat zorginstellingen zich aan hun eigen regeling moeten houden. 

De zorginstellingen moeten te hoge beloningen voorkomen of verantwoorden in hun jaarverslag. De Raden van Toezicht hebben hierbij volgens het kabinet een belangrijke taak. De stelregel is: pas toe of leg uit, aldus het kabinet.

bron:RVD