Op de conferentie van Operatie Jong op 12 september in Utrecht gaf het kabinet aan welke resultaten zij wil bereiken in het Jeugdbeleid. In de deelsessie Jeugdcriminaliteit sprak minister Donner in een ronde tafel gesprek over de zorg voor resocialisatie van jongeren na een verblijf in een Justitiële inrichting. Minister Verdonk ging in gesprek met jongeren om te laten zien op welke wijze de jeugd betrokken kan worden bij beleid en het bedenken van oplossingen in de deelsessie jongerenparticipatie.

Speech minister Donner

VWS trekt 25 miljoen euro extra uit om zo snel mogelijk het Elektronisch Kinddossier in te voeren. Op 1 januari 2007 zal van elk nieuwgeboren Nederlands kind een elektronisch dossier worden gemaakt. Daarna zullen ook bestaande papieren dossiers omgezet worden in digitale dossiers. In het dossiers zal informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving worden bijgehouden door jeugdarts en verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Later kunnen ook andere sectoren (zoals school, maatschappelijk werk en politie) signalen aan het dossier koppelen.

Na de conferentie volgde de theatervoorstelling 'rZpkt'. Acteurs Farhane El Hamchaoui en Fouad Mourigh zijn beiden ex-studenten van de Glen Mills-school en hebben die opleiding met veel succes afgerond. Zij zijn te zien in de film Cool! van Theo van Gogh, die hij maakte over de Glen Mills-school. Door die film en de samenwerking met Van Gogh hebben zij de keuze gemaakt voor het vak van acteur. 'rZpkt' is hun eerste theaterproductie.

bron:MinJUs