Het Kadaster gaat ook elektronische stukken voor bijvoorbeeld de verkoop van een woning accepteren. Tot nu toe konden deze stukken alleen op papier worden aangeleverd. Hierdoor worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven beperkt met naar verwachting tussen de 13,5 en 27 miljoen euro per jaar.

Het kabinet is akkoord met een wijziging van het Kadasterbesluit om dit te regelen. Minister Dekker heeft de wijziging van het besluit naar de Raad van State gestuurd.
In hetzelfde besluit worden elektronische communicatienetwerken ondergebracht. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat deze netwerken eveneens onroerende zaken zijn. Dit betekent dat ook netwerken net als alle andere onroerende zaken bij het Kadaster geregistreerd moeten worden. Met het nieuwe besluit wordt wel geregeld dat perceelsgewijze registratie niet noodzakelijk is. Zo wordt de toename van de administratieve lasten beperkt tot 1,4 miljoen euro eenmalig en 50.000 euro structureel.

Uiteindelijk zal ook het aantal vestigingen van het kadaster worden beperkt en zal het voornaamste deel worden gecentraliseerd in Apeldoorn. Met de sluiting van vestigingen zal naar verwachting het komend jaar al worden begonnen.

Bron: Ministerie van VROM