Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een ingrijpende reorganisatie van het ambulancevervoer. In de nieuwe wet beslist de minister van Volksgezondheid of ambulancediensten een vergunning krijgen. Tot nu toe waren de provincies de vergunningenverstrekker. Hierdoor was er teveel afstand tussen het bepalen en betalen van de ambulancezorg.

De zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. VWS gaat vergunningen afgeven met een zwaarwegend advies van de zorgverzekeraars en het GHOR-bestuur. Door de nieuwe aanpak worden ambulancediensten voortaan elke twee jaar gecontroleerd of ze op tijd bij een melding zijn en of de medische zorg voldoende is. Daarnaast zal de ambulancedienst de meldkamer gaan aansturen. Ten tijde van grote ongevallen en rampen blijft de burgemeester eindverantwoordelijk voor de meldkamer.
bron:VWS