Ouderen die na verlies van hun partner de huur niet meer kunnen betalen, krijgen een extra tegemoetkoming. Dat is het gevolg van de aangenomen motie van Ineke van Gent (GroenLinks) en Bas-Jan van Bochove (CDA).  De motie voorkómt dat ouderen die hun partner verliezen – en dus een deel van hun ouderdomspensioen kwijtraken – worden gedwongen naar een goedkopere woning te verhuizen. Dat scheelt hen een boel tijd, geld en ellende. Ineke van Gent heeft onderstaande motie ingediend in reactie op brieven en e-mails van weduwen en weduwnaars die schrijven dat ze de huur niet meer kunnen betalen.

Minister Dekker van VROM, die het aannemen van de motie van GroenLinks en CDA had ontraden, zal nu de Wet op de Huurtoeslag (voorheen: Huursubsidiewet) zo moeten aanpassen dat weduwen en weduwnaars niet meer door geldgebrek hoeven te verhuizen. De huidige uitzonderingsregeling voor grote gezinnen en voor mensen met een handicap, dient voortaan ook de groep alleenstaande ouderen te omvatten. Desgewenst kan minister Dekker met de verhuurders afspraken maken over een huurverlaging voor weduwen en weduwnaars. De huurprijs moet dan, bij overlijden van een partner, worden verlaagd tot de maximale huurgrens van € 604,72.
bron:Groenlinks