Kamer van Koophandel tegen vestiging medische voorziening op Technopark AlkmaarDe Kamer van Koophandel Noordwest-Holland heeft in een brief aan het college van B&W van de gemeente Alkmaar erop aangedrongen geen medische voorziening te vestigen in het Technopark op bedrijventerrein Westvleugel. Er zijn sterke signalen dat het college de formule van het Technopark wil verlaten en de nog resterende ruimte op het bedrijventerrein Westvleugel wil herbestemmen voor de vestiging van een medische voorziening die nu nog elders in de stad is gehuisvest.

Bij de totstandkoming van het Technopark is, naast het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) als bedrijfsverzamelcomplex, het middengebied aangewezen als vestigingsplaats voor technologische bedrijven. Een aantal ondernemers heeft zich hier al gevestigd en de praktijk wijst uit dat de wisselwerking met de nabijgelegen Hogeschool op gang komt. Op het resterende terrein is nog ruimte voor 4 tot 6 nieuwe vestigingen, dan wel nieuwe initiatieven van de gevestigde bedrijven.

De eventuele vestiging van een medische voorziening doorkruist dit beleid. Niet alleen wordt het concept van het Technopark verlaten, ook gaat een van de schaarse plekken in de stad verloren, waar kleinschalige producerende bedrijvigheid kan worden gevestigd. Bovendien zal een medische voorziening die veel publiek trekt, een nog grotere druk leggen op de toch al schaarse parkeergelegenheid op het terrein.

Namens het op de Westvleugel/Technopark gevestigde bedrijfsleven dringt de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland er daarom bij het college op aan om de plannen te heroverwegen en de bedrijvenvereniging Westvleugel/Technopark tijdig te betrekken bij het overleg over de verdere uitwerking van het gebied.

bron:KVKComments are closed.
%d bloggers liken dit: