De Kamer van Koophandel stelt voor om het aantal Kamers van Koophandel te verminderen van 21 naar 12. Het Ministerie van Economische Zaken complimenteert de KvK met het voorstel: ‘Een vermindering tot 12 kamers is geheel in lijn met wat staatssecretaris Van Gennip voor ogen had toen ze de kamers opriep met een voorstel te komen.’

De vermindering van het aantal kamers is onderdeel van de nieuwe regio-indeling van de Kamers van Koophandel. Doordat de eerste twee taken van de KvK–wetsuitvoering en voorlichting- meer gecentraliseerd uitgevoerd worden, kunnen de regionale KvK’s zich meer concentreren op de derde wettelijke taak van de Kamer: het stimuleren van de regionale economie. Om de dienstverlening aan en de bereikbaarheid voor de ondernemers te behouden, zullen er geen huidige kantoren van de KvK verdwijnen.
Toekomstvisie
De Kamer van Koophandel en Economische Zaken hebben tevens een gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld. EZ: ‘Het gaat natuurlijk niet om het aantal Kamers alleen, want dat is slechts de bestuurlijke kant. Die moet professioneel en efficiënt zijn en daar kan dit zeker aan meehelpen. Veel belangrijker is nog wat de Kamers in de toekomst gaan doen voor ondernemers en als partners van EZ. De toekomstvisie die er nu ligt is daar het resultaat van.’
Naast de vermindering van het aantal Kamers, stelt de Kamer van Koophandel voor om één centraal handelsregister op te zetten, waar niet alleen bedrijven, maar ook instellingen als scholen en ziekenhuizen zich kunnen inschrijven. Op de nieuw op te zetten ‘Ondernemerspleinen' kunnen ondernemers al hun verplichte ondernemerszaken regelen.
Staatssecretaris van Gennip neemt de toekomstvisie en het voorstel voor de regionale indeling mee als uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het wetswijzigingsvoorstel.
bron:EZ