De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2007 worden om praktische redenen niet op woensdag 16 mei maar op dinsdag 15 mei gehouden. De kandidaatstelling vindt plaats op maandag 2 april 2007. Dit heeft minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer laten weten.

Volgens de Kieswet zouden de verkiezingen pas op 16 mei 2007 moeten plaatsvinden. Dat is echter de dag voor Hemelvaartdag. De stemmachines zouden dan op die dag bij de stembureaus moeten worden opgehaald. Ook loopt het vaststellen van de officiële uitslag door de Kiesraad dan vertraging op. De verkiezingsdatum is daarom verschoven naar dinsdag 15 mei 2007.

Bron: BZK