De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is zeer verheugd dat sinds gisteravond ook Polen het besluit van de Europese Raad van Ministers van Financiën (ECOFIN) van 24 januari jl. ondersteunt. Daarmee heeft Europa unaniem overeenstemming bereikt om het experiment met het lage BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten te verlengen tot eind 2010. 'Dit is een goed besluit, omdat er op geen enkele manier sprake is van verstoring van de interne markt van Europa. Het behoort daarom een nationale aangelegenheid te zijn. Dit is heel goed nieuws voor alle kappers en hun klanten', aldus ANKO-voorzitter mevrouw mr. Bibi de Vries.

Bibi de Vries vindt het lage BTW-tarief noodzakelijk voor een gezond rendement en behoud van werkgelegenheid in de bedrijfstak. De beslissing van de ECOFIN betekent dat het voor Nederland nu mogelijk is om kappersdiensten voor lange tijd onder het lage BTW-tarief te houden. Het feit dat de Europese Commissie medio 2007 is gevraagd een studie op te leveren over de effecten van het experiment op de werkgelegenheid, economische groei en invloed op de werking van de interne markt, vindt de ANKO een goede zaak. De ANKO heeft als ondernemersorganisatie jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan de besluitvorming. Enerzijds door een volhardende lobby en anderzijds door 5.800 nieuwe banen te scheppen. Dat was destijds ook het uitgangspunt om het lage BTW-tarief bij wijze van experiment toe te staan.
De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) behartigt als
ondernemersorganisatie de belangen van de circa 6.300 aangesloten kapsalons. De ANKO rekent het tot haar taak om de kwaliteit en de professionaliteit, evenals de structurele winstgevendheid van de aangesloten kappersbedrijven zoveel mogelijk te bevorderen en de vraag naar kappersdiensten te vergroten. In de branche zijn meer dan 40.000 personen werkzaam.
bron:ANKO