De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de vordering van Karel van de Graaf om te worden toegelaten als A-presentator bij de AVRO afgewezen, omdat hij dat op grond van de met de AVRO gesloten overeenkomsten niet kan vorderen en er geen andere rechtsgronden zijn waarop die vordering kan worden gestoeld.

Wel kan Karel van de Graaf op grond van de overeenkomsten aanspraak maken op de presentatie van 'Wie is de Mol?' voor het seizoen 2006-2007. Dat is reeds beslist bij vonnis van 1 juni 2006. De voormalige persvoorlichter van de PPR Tweede Kamerfractie had een kort geding aangespannen omdat hij geen genoegen nam met een rol van presentator van Twee Vandaag en verder niet. Volgens hem had hij op grond van zijn staat van dienst meer verdiend.

Bron: Rechtbank Amsterdam