De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam heeft vandaag beslist dat de AVRO Karel van de Graaf dient toe te laten als presentator van het programma 'Wie is de Mol?' Bij deze beslissing heeft de voorzieningenrechter het volgende in aanmerking genomen. Gezien de verplichting van de AVRO om een programma zoals 'Wie is de Mol?'aan Karel van de Graaf aan te bieden, het feit dat de AVRO tot op heden nog niet met een concreet voorstel is gekomen - terwijl de besprekingen daarover volgens de overeenkomst van 21 juni 1999 in april dienden plaats te vinden - en het presenteren van het programma 'Wie is de Mol?' nog tot de mogelijkheden behoort, brengt de redelijkheid en de billijkheid die partijen jegens elkaar dienen te betrachten in beginsel mee dat voor het seizoen 2006-2007 Karel van de Graaf moet worden toegelaten als presentator van het programma 'Wie is de Mol?'.

Daarbij speelt tevens een rol dat Karel van de Graaf afziet van een extra vergoeding voor het presenteren van dat programma. Dit sluit niet uit dat partijen op korte termijn, dat wil zeggen vóórdat met de werkzaamheden voor 'Wie is de Mol?' moet worden begonnen, een alternatief kunnen overeenkomen. Op de overige vorderingen zal bij vonnis van 8 juni 2006 worden beslist.

Bron: Rechtbank Amsterdam