Kennis over woonvormen voor gehandicapten is in Nederland zeer versnipperd. De vele tientallen organisaties die zich hiermee bezig houden hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied. Daardoor is het voor ouders en verzorgers van kinderen met een handicap moeilijk om de juiste informatie te achterhalen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het iRv heeft uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Steeds meer ouders kiezen ervoor hun gehandicapte kind in een kleinschalige woonvorm te laten wonen. Zij willen graag dat hun kind opgroeit midden in de maatschappij en niet in een groot instituut in de bossen. Dit betekent meestal dat de ouders er zelf voor moeten zorgen dat de woonvorm tot stand komt. Zij hebben veel behoefte aan deskundigheid: met wie gaat je kind de woning delen, hoe regel je de zorg, waar komt de woning te staan, hoe moet die worden gebouwd, wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Uit het onderzoek blijkt dat het verzamelen van die informatie veel moeite kost. Het iRv (kenniscentrum voor revalidatie en handicap) inventariseerde meer dan 60 organisaties die zich bezig houden met advies en begeleiding op dit gebied; waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Die hebben allemaal hun eigen doelgroep of specialiteit: ze zetten zich in voor specifieke handicaps of een beperkte regio, of houden zich alleen bezig met beleid of bouwtechniek. Deze versnipperde aanpak maakt het voor ouders moeilijk om een geschikte woonplek voor hun kind te creëren.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) bekijkt nu de mogelijkheden om een landelijk steunpunt op te richten, waar alle expertise wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Directeur Peter Schoof: 'Uit het onderzoek blijkt dat er veel kennis en ervaring is op het gebied van kleinschalige woonvormen, en dat er voldoende loketten zijn waar ouders van gehandicapte kinderen terecht kunnen. Als we ervoor kunnen zorgen dat al die loketten toegang hebben tot alle bestaande expertise, kunnen we deze ouders veel energie besparen.'

bron:NSGK