De Raad voor de Wadden adviseert om de organisatie van onderzoek en van het gebruik van onderzoeksresultaten te versterken. Deze versterking kan volgens de Raad bijna volledig worden gerealiseerd binnen de huidige organisatiestructuur.

Dit is de boodschap van het advies 'Werken aan Wadden-weten' dat de Raad voor de Wadden gisteren aan minister Dekker van VROM heeft aangeboden.

Waddenacademie als kennisplatform
De Raad voor de Wadden ziet de Waddenacademie als een kennisplatform, waarin deskundigen vanuit een lange termijnvisie richting geven aan het Waddenonderzoek. De sturende invloed op onderzoeksprogramma's moet gebaseerd zijn op kwaliteit en gezag van de academie en niet op formele bevoegdheden. Een nieuw instituut met formele bevoegdheden maakt een goede organisatie van de kennishuishouding alleen maar complexer. De Waddenacademie moet zich dan ook niet bemoeien met onderwijs, voorlichting, het verwerven van financiele middelen en het financieren van afzonderlijke onderzoeken.

Onderzoek naar behoefte
Bij het opstellen van onderzoeksprogramma's moet volgens de Raad nadrukkelijk in beeld worden gebracht welke informatie nodig is. Voor de toekomst gaat het dan bijvoorbeeld om zicht te krijgen op de gevolgen van klimaatverandering op het Waddengebied. Daarnaast is een groot deel van het praktijkonderzoek gericht op het in de vingers krijgen van de effecten van menselijke activiteiten op de Waddenzee.

bron:Vrom