Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie betreuren in een gezamenlijke verklaring het voornemen van de RVU om vanaf dinsdag 7 juni het programma God bestaat niet uit te zenden.

 

Volgens de kerken lijdt het "geen twijfel dat dit programma veel mensen, met name gelovigen, nodeloos zal kwetsen en provoceren en een negatieve bijdrage levert aan de zo gewenste maatschappelijke dialoog tussen gelovigen en niet-gelovigen." Wederzijds respect vormt het onmisbaar fundament voor deze dialoog. Het onnodig kwetsen van anderen in hun levensbeschouwelijke overtuigingen heeft geen enkele toegevoegde waarde en zal een averechts effect hebben, aldus de verklaring van de kerken.

De kerken zijn doorgaans zeer terughoudend in het publiekelijk reageren op voor gelovigen kwetsende uitingen, met name om daarmee geen onnodige extra publiciteit voor dergelijke uitingen te genereren. Met dit programma zijn de grenzen van het goede fatsoen dermate overschreden dat een publieke verklaring toch nodig wordt geacht. "Hopelijk zullen deze en andere reacties alsnog leiden tot een heroverweging bij de RVU met betrekking tot het voortzetten van de uitzendingen."

bron:PKN