Kerkinactie en ICCO gaan actie voeren voor de noodsituatie in de Hoorn van Afrika. Met een brief zijn de kerken opgeroepen om aanstaande zondag 26 maart te collecteren. Voor miljoenen mensen in deze regio dreigt de hongerdood. Mensen moeten tientallen kilometers lopen om voedsel en water te vinden. Door de droogte sterft het vee massaal. In Kenia, Ethiopië, Tanzania en Noord-Uganda hebben meer dan tien miljoen mensen te kort aan voedsel door het uitblijven van regen. Vooral oudere mensen, kinderen en zieken lijden aan ondervoeding. Door tekort aan voedsel neemt de weerstand van mensen af,
terwijl het risico op de uitbraak van epidemieën toeneemt.

Lokale organisaties zetten zich in voor water, voedsel, jerrycans, landbouwgereedschappen en medische zorg in de rampgebieden. Kerkinactie en ICCO steunen hen daarbij. In Nederland hopen zij hiervoor 1 miljoen euro in te zamelen. 'De dreigende ramp vraagt van het diaconaat in de gemeenten in Nederland een extra inzet: ons meeleven, gebed, financiële steun', zo staat in de brief te lezen. 'Namens kerken en organisaties met wie wij samen werken, vragen wij u om in uw gemeente aandacht te geven aan deze grote nood. Wilt u aanstaande zondag 26 maart 2006, of anders zo spoedig mogelijk, voor de mensen in Afrika collecteren en mogelijk ook uit eigen middelen bijdragen? Wij hopen door deze extra inspanningen 1 miljoen euro bijeen te brengen zodat wij snel en goed kunnen helpen', aldus de brief. Geld kan worden overgemaakt op giro 456 o.v.v. Noodhulp Afrika.
bron:Kerkinactie