Kerken Irak pleiten voor godsdienstvrijheidNegen leiders van verschillende kerken in Irak hebben in een open brief gevraagd om gelijkheid van alle religies in de toekomstige grondwet van het land. Dat bericht de Britse mensenrechtenorganisatie Barnabas Fund.

Gelijkheid
De religieuze leiders hebben de brief geschreven naar aanleiding van geruchten dat vertegenwoordigers van de sjiitische meerderheid in het land de Sjaria als basis van een nieuwe grondwet willen gebruiken. In de brief schrijft de groep: "Wanneer er naar wordt gestreefd om de rol van de islamitische religie in de Iraakse maatschappij te bevestigen, moet natuurlijk ook de rol van andere religies die historisch gevestigd zijn in Irak, worden bevestigd. Wij vragen alleen om (...) gelijkheid, vrijheid en gelijke mogelijkheden en de tegengaan van discriminatie op basis van ras, religie of kerkelijke groeperingen."

Uittocht christenen
Momenteel bereidt een werkgroep de nieuwe grondwet voor, waarvan het concept op 15 augustus aan het parlement wordt aangeboden. De kerkelijke leiders zijn bang, dat wanneer de Sjaria als basis van de nieuwe grondwet wordt aangenomen, christenen en andere niet-moslims dezelfde tweederangs positie zullen krijgen als in andere moslimlanden. De Chaldeeuwse bisschop Andreas Abouna, die de brief presenteerde, zei dat een op de Sjaria gebaseerde grondwet, waarschijnlijk zal leiden tot zo'n massale uittocht van christenen dat er nauwelijks christenen overblijven. Ze zijn al vanaf de eerste eeuw in het land aanwezig.

bron:RKKComments are closed.
%d bloggers liken dit: