De Nederlandse kerken willen voortaan gezamenlijk hun energie inkopen. Daartoe werd vrijdag in Utrecht een intentieverklaring ondertekend.

Bij CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) zijn 21 kerkgenootschappen aangesloten die gezamenlijk circa 8000 kerken en kerkelijke gebouwen beheren.

Belangrijkste doel van het project "Energie voor kerken" is het voor de deelnemende kerken in de hand houden van de steeds stijgende energiekosten. Sinds de liberalisering van de energiemarkt kunnen door de inkoop van grotere volumes elektriciteit en aardgas, op het juiste moment en bij de juiste leverancier, kortingen gerealiseerd worden. CIO-K nam daarom het initiatief om voor de 21 aangesloten kerkgenootschappen gezamenlijke energie-inkoop mogelijk te maken.

De 21 bij CIO aangesloten kerkgenootschappen worden binnenkort door CIO-K aangeschreven. Vervolgens zullen de beheerders van kerkelijke gebouwen door hun eigen kerkgenootschap uitgenodigd worden voor deelname aan het project "Energie voor kerken". De eerste levering van de gezamenlijk ingekochte energie is per 1 januari 2006 voorzien.  
 
bron:PKN