In een brief aan minister-president Balkenende roept de Raad van Kerken de Nederlandse regering op zich in te zetten voor een strenger toezicht op de internationale handel in kleine en lichte wapens. In de hele wereld zijn zo’n 640 miljoen vuurwapens, waarvan de kleine en lichte wapens de meeste slachtoffers maken. Medio 2006 organiseert de Verenigde Naties een conferentie over de (illegale) handel in kleine en lichte wapens. De Raad van Kerken in Nederland vraagt de Nederlandse ministerraad zijn invloed aan te wenden om tijdens deze conferentie te komen tot internationale afspraken en bindende regelgeving om illegale wapenhandel tegen te gaan.

De komende VN-conferentie over kleine en lichte wapens staat in het kader van de wereldwijde campagne van de Verenigde Naties en Unesco om het geweld in de wereld terug te dringen. Ook de Wereldraad van Kerken doet actief mee in deze campagne, onder de naam “Decade to Overcome Violence”. In Nederland heeft de Raad van Kerken zich bij deze actie aangesloten met het project ‘Geweld niet gewild’.
Volgens Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, vergroot de handel in wapens de kans op gewapende conflicten en de escalatie van geweld. In het bijzonder wijst Bakker ook op de rol van Europa in de internationale wapenhandel. Aanvragen voor vergunningen voor de uitvoer van militair materieel worden getoetst aan de criteria van de EU-gedragscode inzake Wapenexport, waaronder de eerbiediging van mensenrechten in het land van bestemming en de mate waarin wapenleverantie van invloed is op de vrede en veiligheid in het gebied. “Rapporten tonen echter aan dat deze criteria door de EU-staten lang niet altijd zorgvuldig in acht worden genomen”, aldus Bakker.
bron:PKN