Kerkinactie en ICCO stellen 100.000 euro ter beschikking voor humanitaire noodhulp in Gaza en Libanon.  Het geld zal besteed worden via de lokale partnerorganisaties die actief zijn in de getroffen gebieden. Samen met lokale partners wordt er bekeken  welke hulp het
hardste nodig is.

Honderdduizenden Libanezen zitten bijna zonder voedsel en water, doordat bruggen en wegen vernield zijn en winkels niet meer bevoorraad worden. De hulp van Kerkinactie en ICCO zal vooral gebruikt worden voor het ondersteunen van de 500.00 ontheemden en kwetsbare mensen die door het aanhoudende geweld zwaar getroffen zijn.

In Gaza wordt het geld besteed voor medische hulp, voedsel en hulpgoederen. Ook daar heeft de bevolking te kampen met gebrek aan drinkwater, geen riolering en vrijwel geen elektriciteit door een tekort aan generatoren en olie. Ook de medische voorzieningen staan momenteel onder druk.

Kerkinactie en ICCO maken voor noodhulp deel uit van Action by Churches Together  International (ACT) een wereldwijd netwerk van kerken en kerkelijke organisaties. ACT-partners in Gaza en Libanon bieden op dit moment al directe noodhulp aan de slachtoffers. Daarnaast onderzoeken de ACT-partners aan welke voorzieningen de komende periode het meest behoefte is.

bron:Kerkinactie