Kerkinactie en ontwikkelingsorganisatie ICCO hebben vandaag per helikopter
noodhulppakketten gedropt in gebieden ten noorden van Manshera. Dit gebied werd ernstig getroffen door de aardbeving op 8 oktober jl. en is sindsdien zeer moeilijk bereikbaar voor hulpverleners.

 

Vooral hulp aan afgelegen gebieden
Ongeveer 60 kilometer ten noorden van Manshera, rondom het dorp Allai,  heeft een lokale partnerorganisatie van Kerkinactie en ICCO vandaag per helikopter 400 tot 500 'shelter kits', met daarin benodigdheden voor onderdak, gedropt.  De partnerorganisatie maakt gebruik van legerhelikopters. In elke 'shelter kit'zit een winterbestendige familietent, een grondzeil en een plastic zeil, 2 palen met een hamer en 4 dekens.

In de komende dagen zullen ook andere afgelegen dorpen voorzien worden van
helikopterdroppings. Kerkinactie en ICCO kiezen ervoor om vooral hier hulp te bieden,
omdat de slachtoffers in de grote steden al relatief veel hulp ontvangen.

Tot nu toe zijn ongeveer 10.000 families in kleinere dorpen voorzien van voedselpakketten en tijdelijk onderdak, waarvan 1.600 families gister in Battagram, een plaats enkele kilometers ten noorden van Manshera. De geholpen families tot nu toe, konden per land bereikt worden. Een voedselpakket bevat eten voor een familie van 6 tot 7 personen gedurende 1 maand.

15.000 families
Kerkinactie en ICCO willen op termijn in totaal 15.000 families voorzien van voedsel en onderdak. Daarnaast worden medische opvangkampen opgezet om 100.000 mensen in de
getroffen gebieden te voorzien van eerste hulp en vaccinaties.

Onderdak heeft prioriteit
In de getroffen gebieden waar Kerkinactie en ICCO helpen, lijkt de behoefte aan geschikt onderdak groter dan aan eten. De meeste mensen hebben nog 'voldoende'eten over, maar vooral de koude nachten en de komende winter baren de slachtoffers ernstige zorgen. Een groot deel van de mensen is dakloos of slaapt vrijwillig buiten, uit angst dat de gebouwen opnieuw zullen instorten.

Fondsen en kerkcollecte
Op 11 oktober hebben Kerkinactie en ICCO 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 6
maanden noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Kerken aangesloten bij de
Protestantse Kerk in Nederland zijn opgeroepen om aankomende zondag te collecteren voor de slachtoffers. Kerkinactie is lid van de Samenwerkende Hulporganisaties en voert haar noodhulpprogramma samen met ICCO uit. Samen ontvangen zij een percentage van de opbrengsten uit giro 800800.

bron:Kerkinactie