In Honduras zijn de eerste tien maanden van dit jaar minstens 359 kinderen en jongeren vermoord. Deze cijfers komen van Casa Allianza, een partnerorganisatie van Kerkinactie. De kinderen en jongeren worden vermoord in het geweld tussen straatbendes in het verarmde Honduras. Kerkinactie vraagt in haar  decembercampagne aandacht voor de straatkinderen van Honduras. Met Kerst wordt in de Protestantse Kerk voor dit doel gecollecteerd.

Honduras is een van de armste landen van de wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, als gevolg van de economische crisis, grootschalige corruptie en de gevolgen van de orkaan Mitch (1998) en de recente orkanen Stan en Gamma. De slachtoffers van orkaan Mitch wonen in haastig uit de grond gestampte wijken, ver van de stad, zonder voorzieningen of werk. Kinderen hangen op straat rond, waar ze geronseld worden door bendes. Bendelidmaatschap betekent inkomen (door roof, drugshandel, afpersing en het prostitueren van meisjes), status en een sociaal netwerk. Maar het betekent ook het risico vermoord te worden door concurrende bendes, doodseskaders of de eigen bende als een jongere de groep wil verlaten.

Kerkinactie steunt de kinderen in Honduras met een project van partnerorganisatie Arte Accià³n. Kunstenaars en artiesten werken daarin samen voor de kinderen van hun
land. Het doel is kinderen spelenderwijs te helpen hun ellende te verwerken, problemen bespreekbaar te maken en de jongeren weerbaar te maken. Arte Accià³n maakt daarbij gebruik van datgene waar ze goed in is: kunst, cultuur en recreatie. Er worden workshops tekenen, schilderen en theaterlessen georganiseerd om de  kinderen te leren samen te werken, te genieten en problemen op te lossen. Jongeren die meedoen, komen niet in jeugdbendes terecht. Want ze horen al bij een groep: ze zijn kunstenaars! Kerkinactie steunde het werk van Arte Accià³n in 2005 met 25.000 euro. In 2006 wil Kerkinactie de bijdrage graag verhogen tot 40.000 euro. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken.

Kerkinactie is het diaconale en missionaire werk in binnen- en buitenland van de
Protestantse Kerk in Nederland en tien oecumenisch georiënteerde kerken en
organisaties in Nederland.

bron:Kerkinactie