De kerkelijke hulporganisaties Kerkinactie en ICCO stellen gezamenlijk ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan. Dat lieten beide organisaties dinsdag in een persbericht weten. De noodhulp verloopt via een lokale partnerorganisatie in Pakistan en Afghanistan.

De lokale hulporganisatie heeft inmiddels 8.000 families voorzien van voedselpakketten en tijdelijke onderdak. Hiervoor kon de organisatie gebruik maken van 50.000 euro uit het 'rapid response fund'. Dit fonds, dat is opgezet door diverse kerken en kerkelijke organisaties, is bestemd voor acute noodgevallen.

Kerkinactie is lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die een inzamelingsactie zijn begonnen via giro 800800. De kerkelijke hulporganisatie loopt op deze inzameling vooruit door 1,5 miljoen euro ter beschikking te stellen in een periode van zes maanden. De organisatie zegt alle bij de Protestantse Kerk in Nederland aangesloten kerken vandaag nog aan te schrijven met het verzoek te collecteren voor de SHO-inzameling.

De Pakistaanse autoriteiten gaan ervan uit dat 40.000 mensen de aardbeving van zaterdag niet hebben overleefd. Inmiddels stroomt de wereldwijde hulp voor de slachtoffers toe. Er is vooral behoefte aan tenten, dekens en medische hulpmiddelen. ''Dit is een ramp van enorme omvang, dus de hulp moet ook enorm zijn'', aldus een hoge Pakistaanse functionaris.

Buiten de al toegezegde steun van veel landen, komt Japan nu met 20 miljoen dollar. De Verenigde Arabische Emiraten geven Pakistan 100 miljoen dollar. De Verenigde Naties hebben dinsdag de internationale gemeenschap gevraagd om 272 miljoen dollar (232 miljoen euro) voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan en India. Het geld is bedoeld voor de directe hulpverlening.

Bron:IKON