De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 heeft de kerk een bedrag van 800.000 aan extra uitgaven gekost. Mede hierdoor is de jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland over 2004 afgesloten met een tekort van 1,1 miljoen euro. De kosten worden afgeboekt van het vermogen van de kerk.

Op een aantal punten heeft de kerkvereniging in 2004 tot eenmalige tegenvallers geleid. Zo kende de Protestantse Kerkdag van 12 juni jl. een tekort van 180.000 euro en waren met het verenigingsproces zelf 120.000 euro onvoorziene kosten gemoeid (onder meer voor de akte van vereniging). Daarnaast moest een bedrag van 300.000 euro afgeboekt worden door verminderde quotum-opbrengsten, doordat een aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland overgingen naar de Hersteld Hervormde Kerk. Tenslotte resteerde bij de samenvoeging van alle geldstromen in 2004 in de regio Zuid-Holland een tekort uit voorgaande jaren van 200.000 euro, waarvoor onvoldoende dekking bestond. Samen met een structurele last van 300.000 euro (onder meer voor accountantskosten en wachtgeldverplichtingen uit het verleden), bedraagt het tekort over 2004 in totaal 1,1 miljoen euro.

De jaarrekeningen van de Protestantse Kerk in Nederland en de protestantse dienstenorganisatie worden op 17 juni besproken in een vergadering van de Kleine Synode (een delegatie uit de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland). In een brief aan de leden van de kleine synode geeft bestuursvoorzitter F.C.C. baron van Tuyll van Serooskerken aan dat de extra kosten onvermijdelijk waren, maar dat een aantal kosten beter begroot hadden moeten worden.

De financiën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn weergegeven in twee jaarrekeningen. De jaarrekening van de Dienstenorganisatie sloot af met een klein overschot van 19.000 euro. Volgens de directeur van de Dienstenorganisatie, Haaije Feenstra, is het toezicht op de financiën van de Dienstenorganisatie in 2004 op orde. "Nu moeten we dezelfde slag nog maken voor de financiën van de gehele kerk. Ik heb er vertrouwen in dat dit voor 2005 en volgende jaren gaat lukken." 
 
bron:PKN