Op vrijdag 26 augustus 2005 om 10.00 u. wordt de bel van de Alkmaarse kaasmarkt geluid door mevrouw Wil Schipper in het bijzijn van de heren Sherry Selbach, Siebren Kooistra en Kees Rodenburg. Samen vormen zij het comità©, dat al gedurende vele jaren geheel belangeloos de ´populaire dag' op de Alkmaarse kermis organiseert. Voorafgaand aan de kaasmarkt worden de leden van het comità© ontvangen in het stadhuis door de gemeentesecretaris de heer Cox.

Tijdens de populaire kermisdag worden ouderen, gehandicapten en zieken betrokken bij de Alkmaarse kermis. ´s Morgens wordt een bezoek gebracht aan de bewoners van de zorgcentra Lauwershof, Westerhout en Platanenhof en aan de patiëntjes op de kinderafdeling van het MCA, die zelf niet in de gelegenheid zijn om naar de kermis te gaan.

Zij worden getrakteerd op oliebollen, nougat, snoep en andere lekkernijen en cadeautjes. Ook is er muziek en treden er clowns op. 's Middags worden bewoners van verschillende zorgcentra en kinderen van de Mytylschool en van De Alk(zmlk) op de kermis ontvangen en in de attracties meegenomen (ca. 200 mensen) en wordt er op limonade en poffertjes getrakteerd. Alle attracties draaien dan met aangepaste snelheid en de gehandicapten en hun begeleiders zijn gratis welkom.

Het initiatief voor de populaire dag dateert al van zo'n 40 jaar geleden toen horeca- en kermisexploitanten gezamenlijk in actie kwamen om mensen die minder mobiel zijn bij het kermisfeest te betrekken. De organisatie van de dag is in handen van een comità©, dat wordt bijgestaan door een tiental vrijwilligers. Het comità© bestaat uit mevrouw Schipper en de heer Selbach vanuit de Alkmaarse horeca en de heren Kooistra en Rodenburg van de zijde van de kermisexploitanten.

Als blijk van dank voor hun jarenlange inzet krijgen de leden van het comità© de eer om de kaasbel te mogen luiden. Na het luiden van de bel krijgen zij een rondleiding over de kaasmarkt en wordt een bezoek gebracht aan de kaasdragerskamer.

De Alkmaarse zomerkermis, die op vrijdagmiddag om 16.00 u. door wethouder Kloos op de Kanaalkade wordt geopend door het hijsen van kermisvlag, duurt tot en met zondag 4 september.  De populaire dag vindt dit jaar plaats op donderdag 1 september.

bron:Gemeente Alkmaar