De Kernfysische Dienst (KFD) van de VROM-Inspectie ziet geen reden om de Kerncentrale Borssele per direct buiten bedrijf te stellen naar aanleiding van problemen met de noodstroomvoorziening van een kerncentrale in Zweden. De KFD onderzoekt of een dergelijk voorval zich ook bij de Nederlandse nucleaire installaties kan voordoen en volgt de gebeurtenissen in Zweden nauwgezet. Hetzelfde geldt voor de berichtgeving van het International Atomic Energy Agency (IAEA) uit Wenen.

Op 25 juli is in de Zweedse kerncentrale Forsmark 1 de externe stroomvoorziening uitgevallen, waarna twee van de vier diesels voor noodstroomvoorziening niet automatisch zijn opgestart. Hierop is de kernreactor automatisch afgeschakeld ('scram'). Naar aanleiding hiervan zijn twee eenheden (Oskarshamn 1 en 2) door de operator voor onderzoek uit bedrijf gesteld. Twee andere eenheden (Forsmark 2 en Ringhals 4) zijn voor onderhoud uit bedrijf.

De Zweedse toezichthouder SKI beoordeelt de onderzoeken en ziet nauwgezet op de gang van zaken toe. Zij heeft de storing ingeschaald op niveau INES 2. Hierdoor volgt ook het IAEA deze zaak. Het agentschap verspreidt informatie over deze zaak wereldwijd, zodat alle landen hieruit lering kunnen trekken. Op basis van de momenteel beschikbare informatie ziet de KFD géén reden om de Kerncentrale Borssele onmiddellijk buiten bedrijf te stellen, omdat:

de verschillende soorten noodstroomvoorzieningen maandelijks worden getest,
onlangs bij een externe stroomstoring vanuit het openbare net de noodstroomvoorzieningen adequaat bleken te werken,
er voor het geval de noodstroomdiesels niet zouden opstarten er backupvoorzieningen van een ander soort dan noodstroomdiesels zijn om de reactor op veilige wijze af te schakelen en de reactorwarmte gecontroleerd af te voeren.
De KFD zal zoals gebruikelijk bij (buitenlandse) storingen van deze soort evenals andere landen onderzoeken of dergelijke voorvallen ook bij de Nederlandse nucleaire installaties kunnen optreden. De KFD heeft Borssele gevraagd de storing te evalueren.

bron:VROM