Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt maatregelen om de keuringen van hijskranen te verbeteren. Instellingen die de hijskranen keuren, moeten onderling duidelijker criteria uitwerken om een machine te keuren. Ook moeten zij vastleggen in welke gevallen een herkeuring nodig is. Dat staat in een brief die Van Hoof vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij reageert hiermee op de uitkomsten van het onderzoek ‘Controle in Concurrentie’ dat is uitgevoerd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen keuringsinstellingen te groot zijn, zij niet altijd alle gebreken opmerken en eigenaren mankementen vaak niet snel genoeg verhelpen.De instellingen die de keuringen doen en de daarbij behorende certificaten afgeven, zijn aangewezen door de staatssecretaris. Van Hoof volgt de komende periode op de voet of de kwaliteit bij de ondermaats presterende keuringsinstituten verbetert. Gebeurt dat niet, dan trekt hij hun aanwijzing in.

bron:SZW