Er komen steeds meer keurmerken die elkaar overlappen of zelfs beconcurreren. In eerste instantie is dit verwarrend voor de consument, maar op de lange termijn kan concurrentie de kwaliteit van keurmerken ten goede komen. Dit constateert het Keurmerkinstituut in zijn jaarlijkse overzicht van ontwikkelingen in keurmerkenland.

 

Het Keurmerkinstituut ziet steeds meer terreinen waarop verschillende keurmerken of certificatiesystemen actief zijn. Voorbeelden zijn de hoveniersbranche en de reïntegratiesector, met elk twee concurrerende keurmerken, en de zorgsector waarin twee certificaten dingen naar de gunsten van de verpleeg- en verzorgingshuizen. De situatie op milieugebied is niet veel beter: verschillende eco-labels voor recreatiebedrijven strijden om de voorrang, en de relatie tussen het Europese eco-label en de diverse nationale milieukeurmerken is voor de gebruiker nauwelijks te begrijpen. De geïnteresseerde consument kan op internet alles opzoeken, maar niet iedereen neemt daar de tijd voor. Overigens zijn er ook op internet minstens twee verschillende keurmerken voor de betrouwbaarheid van webwinkels. Zelfs de onafhankelijke toezichthouder op de Nederlandse keurmerken, de Raad voor Accreditatie, moet tegenwoordig een concurrent naast zich dulden, te weten de Stichting Centrale Accrediterings Raad.

Hoewel overlappende of elkaar bestrijdende keurmerken verwarrend zijn voor de consument, ziet het Keurmerkinstituut ook voordelen in de toenemende concurrentie. Veel bestaande keurmerken stellen namelijk nodeloos veel eisen aan de interne bureaucratie van de gecertificeerde organisatie. Dit is een overblijfsel van de populariteit in de jaren negentig van ISO 9001, de internationale norm voor de kwaliteit van interne bedrijfsprocessen. ISO 9001-certificatie ging vaak gepaard met veel papierwerk, zonder dat de geleverde producten en diensten er beter van werden. Concurrentie tussen keurmerken kan ertoe leiden dat dergelijke uitwassen verdwijnen, en de keuringseisen weer worden gericht op de producten en diensten waar het om gaat.

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en accommodaties voor de consument.

bron:Het keurmerkinstituut