Honderd miljoen mensen,  eenvijfde van de bevolking van de Europese Unie, is jonger dan 16. Waarom schrijven geneesheren geen specifieke kindergeneesmiddelen voor of verkopen apothekers ze niet? Niet omdat ze het niet kunnen, maar meestal bestaan die geneesmiddelen gewoonweg niet. Daar zijn veel redenen voor. Het Europees Parlement wil wat doen aan deze situatie.

Uw kind heeft een keelontsteking en u wilt het verzorgen? U neemt een glas water, een door de arts voorgeschreven tabletje en een mes. U snijdt het tabletje in tweeën of in vieren, want à©à©n tablet is zeker de dosis voor een volwassene. In Europa is minder dan de helft van alle aan kinderen toegediende medicijnen exclusief voor kinderen bedoeld. Het Parlement kan met een verordening over kindergeneesmiddelen deze situatie veranderen.

Een kind dat nooit ziek wordt, bestaat niet. Iedere ouder moet leren hoe geneesmiddelen, zoals tabletten, capsules, versterkende middelen, siropen, zetpillen, druppels of zalven, moeten worden toegediend. De meeste geneesmiddelen zijn bedoeld voor volwassenen. Hoeveel moet er van elk geneesmiddel worden toegediend als een kind ziek is?
 
Slechts een aantal geneesmiddelen wordt verkocht met een maatbekertje zodat kinderen de juiste dosering krijgen toegediend. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het type geneesmiddel, kunnen die soorten maatbekertjes nogal verschillen: kleine of grote lepels, met of zonder doseerdop, spuiten en pipetten die per kilogram of per milliliter zijn ingedeeld en flessen om de inhoud van een capsule in op te lossen.
 
Een kind is geen deel van een volwassene
 
Het leven van ouders is niet zo eenvoudig, want als tovenaarsleerlingen moeten ze dikwijls een apotheker vervangen. Maar dat is niet het grootste probleem. Het organisme van een kind is anders dan dat van een volwassene en ook hun stofwisseling is anders geregeld. Het is niet voldoende om enkel de dosis van een medicament af te stemmen op het gewicht van de patiënt. Het risico bestaat dat er te veel of te weinig wordt toegediend.
 
De werking van geneesmiddelen op het lichaam verschilt bij volwassenen en kinderen. Kinderen groeien nog. Niet alleen hun gewicht en lengte, maar ook de werking van hun organen en psychisme verandert. Te vroeg geboren kinderen, voldragen kinderen (0 tot 27 dagen), zuigelingen en jonge kinderen (28 dagen tot 23 maanden), kinderen (2 tot 11 jaar), adolescenten (12 tot 16/18 jaar) - bij elk van deze leeftijdsgroepen reageert het organisme anders. Het spreekt dus vanzelf dat kinderen geneesmiddelen nodig hebben die speciaal op hun lichaam zijn afgestemd.
 
Waarom geen gehoor geven aan deze logica?
 
 
Veel geneesmiddelen die voor volwassenen zijn gemaakt, moeten worden aangepast alvorens ze aan kinderen worden toegediend. Het is uitgesloten kinderen jonger dan 6 grote capsules of tabletten te laten innemen als hiervoor vloeibare of kleinere alternatieven bestaan. Vervolgens moeten alle geneesmiddelen die in het laboratorium tot stand komen, eerst worden getest voordat ze in de apotheek mogen worden verkocht. Dat is de wettelijke procedure die moet worden gevolgd.
 
Als het Parlement nu de goedkeuring geeft om geneesmiddelen voor kinderen op de markt te brengen, dan moeten deze specifieke geneesmiddelen nog extra worden getest. Dit betekent ook dat hiermee hogere kosten gepaard gaan om die geneesmiddelen op de markt te brengen. Het zou bovendien ook moeilijk zijn om na te gaan wat het effect van deze specifieke geneesmiddelen zou zijn op het lichaam van kinderen als er geen tests kunnen worden uitgevoerd op kinderen. Dit brengt ons bij een ethisch dilemma.
 
Twijfels moeten worden opgehelderd. De gezondheid van kinderen is uiterst belangrijk. Specifieke behandelingen zijn duur, maar men mag echter ook niet uit het oog verliezen dat deze zwaar doorwegen in het gezondheidsbudget. De vraag blijft wel of het voorschrijven van geneesmiddelen voor volwassenen aan kinderen ethisch meer verantwoord is dan laboratoriumproeven die onder toezicht gebeuren en door een reglementering worden beschermd.
 
Velen zien de behandeling van kinderziekten met geneesmiddelen voor volwassenen als een loopje nemen met de wetenschap. De uitwerking op het lichaam van kinderen is ongekend. Zo is er het voorbeeld van kinderen die leiden aan een chronische ziekte en gedoemd zijn om de rest van hun leven geneesmiddelen voor volwassenen in te nemen en hiervan hun hele leven de gevolgen moeten dragen.
 
Het kan anders
 
In de Verenigde Staten heeft men een oplossing gevonden. Een Amerikaanse wet (Pediatric Rule)  verplicht de laboratoria in de Verenigde Staten sedert 1998 een verzoek om goedkeuring in te dienen voor geneesmiddelen die op de markt worden gebracht en zowel voor kinderen als voor volwassenen zijn bedoeld. Het ontwerp van een verordening inzake geneesmiddelen voor pediatrie, dat door de Europese Commissie aan het Parlement en de Raad werd voorgelegd, volgt het Amerikaanse voorbeeld. Het ontwerp wil o.a. een pediatrisch comità© in het leven roepen, dat tegemoetkomt aan de behoeften van de pediatrie.
 
Het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) in Londen zal naast z'n huidige taken, de klinische onderzoeken van kindergeneesmiddelen voor z'n rekening nemen. Dankzij een database waarin de reeds uitgevoerde onderzoeken worden bijgehouden, kan worden vermeden dat die onderzoeken nog eens worden gedaan. De leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben zich in juli jl. uitgesproken voor het verslag van Franà§oise Grossetàªte (PPE-DE, FR). Om het project rond geneesmiddelen voor kinderen te steunen, stelt Franà§oise Grossetàªte voor een speciaal Europees fonds op te richten. Om deze ideeën tot een succesvol einde te brengen, moeten de Europese lidstaten samenwerken aan dit project.
 
bron:Europees Parlement