Niet-westers allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen. De tweede generatie allochtonen heeft een kindertal dat inmiddels maar weinig verschilt van dat van autochtone vrouwen.

Sterke daling kindertal Marokkaanse vrouwen
Vooral het kindertal van Marokkaanse en Turkse vrouwen is in de afgelopen decennia sterk gedaald. Het gerealiseerd kindertal van eerste generatie Marokkaanse vrouwen, geboren in de periode 1965–1969 bedraagt gemiddeld 2,7. Dat is nog maar de helft van het aantal van twintig jaar eerder geboren vrouwen. Wel is het kindertal van eerste generatie niet-westerse allochtonen nog aanzienlijk hoger dan dat van autochtonen. Eerste generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen in Nederland hebben zelfs een hoger kindertal dan vrouwen in Marokko en Turkije.
Verschil neemt verder af
De tweede generatie allochtonen heeft een kindertal dat maar weinig verschilt van dat van autochtone vrouwen. Zij lijken in dit opzicht meer op autochtonen dan op hun moeders. Zo is het gerealiseerd kindertal van de tweede generatie Surinaamse vrouwen vanaf 30-jarige leeftijd lager dan dat van autochtone vrouwen. Het kindertal van Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie ligt rond het niveau van dat van autochtone vrouwen, duidelijk onder dat van de eerste generatie.
Ook allochtone vrouwen steeds later moeder
Autochtone moeders behoren al enige tijd tot de oudste moeders ter wereld. Zij waren in 2004 gemiddeld bijna 30 jaar bij de geboorte van het eerste kind, 0,6 jaar ouder dan in 1996. Ook allochtone vrouwen, en dan vooral die van de tweede generatie, worden steeds later moeder. Tweede generatie Antilliaanse/Arubaanse vrouwen krijgen hun eerste kind zelfs iets later dan autochtone vrouwen, maar ook de gemiddelde leeftijd waarop de tweede generatie Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen voor het eerst moeder worden, verschilt niet meer veel van die van autochtone vrouwen.
Tweede generatie vaker kinderloos
Tweede generatie allochtone vrouwen wijken in hun lage vruchtbaarheid en late moederschap steeds meer af van hun moeders. Ook het aandeel vrouwen van de tweede generatie dat geen kinderen zal krijgen, ligt beduidend hoger dan onder de eerste generatie. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van de tweede generatie zijn inmiddels op 35-jarige leeftijd zelfs vaker kinderloos dan autochtone vrouwen.
bron:CBS