De gezamelijke gedetineerdenorganisaties verenigd in de IPAI (International Platform Against Isolation) zullen een klacht in dienen bij de Raad van Europa tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie) inzake de wijze waarop Mohammed B. zijn levenslangestraf moet uitzitten. De Europese Organisatie ter Bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden (EORG) heeft daar zaterdag steun voor gevraagd
tijdens een symposium in Parijs.

De EORG is van mening dat de wijze waarop de Nederlandse overheid de straf van Mohammed B ten uitvoer legt onwettig is zowel op grond van de Nederlandse alsmede de Europese Wetgeving. Daarnaast stoort het de EORG in hoge mate dat Mohammed B geen contact mag opnemen met de EORG.

'De wijze waarop B. zijn straf moet ondergaan is ingezet om te voorkomen dat B. tijdens zijn detentie geen mensen ronselt voor de jihad, maar wij zijn nog steeds een
belangenorganisatie voor gedetineerden', aldus de EORG. De EORG snapt dan ook niet waarom er geen contact mag zijn tussen de EORG en mohammed B. Het ronselen van mensen voor de jihad of contact zoeken met een belangenorganisatie is een wereld van verschil. De EORG wil benadrukken dat iedere gedetineerde bij haar organisatie terecht moet kunnen, waarbij het niet uitmaakt wat voor delict ze hebben gepleegd.

bron:EORG