De natuurlijke klei hydrotalciet is na activering geschikt als heterogene katalysator voor de productie van het oplosmiddel methylisobutylketon. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ferry Winter van de Universiteit van Utrecht.

Voor de productie van methylisobutylketon uit aceton en waterstof worden op het moment homogene katalysatoren gebruikt. Deze zijn moeilijk uit het reactiemengsel te verwijderen, waardoor ze voor veel afval zorgen. Daarnaast zijn de katalysatoren zelf belastend voor het milieu.

Hydrotalciet is een mengsel van magnesium en aluminiumhydroxide. Door kleine hydrotalcietplaatjes op koolstofvezels af te zetten en te activeren, ontstaat een heterogene katalysator die geschikt is voor industriële toepassing.
Naast de katalyse van methylisobutylketon is de katalysator ook inzetbaar voor onder andere de zuivering van afvalwater of het wegvangen van kooldioxidegas.
bron:NWO