Uit een peiling van de Woonbond blijkt dat de meeste corporaties de gemiddelde huur per 1 juli met het maximumpercentage (voor de corporatiesector 1,6 procent) hebben verhoogd.

Slechts 18 corporaties vroegen een gemiddelde huurverhoging van hoogstens het inflatiecijfer (1,2 procent). De Woonbond heeft deze corporaties op een 'gouden' lijst gezet. In de commerciële huursector heeft, voor zover de Woonbond bekend, geen enkele grote verhuurder de huren met minder dan het wettelijk maximum (per woning) van 2,7 procent verhoogd.

In deze tijd van economische malaise, bezuinigingen en de 'nullijn' op inkomensgebied heeft de Woonbond ervoor gepleit om de huren met maximaal het inflatiepercentage (1,2 procent) te verhogen. Verhuurders die zich hieraan houden, verdienen volgens de Woonbond een pluim. De peiling is gehouden onder de lidorganisaties van de Woonbond. Die overleggen met hun verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging.

De peiling betreft 147 woningcorporaties. Veertig corporaties hebben een gemiddelde huurverhoging gevraagd onder het wettelijk maximum van 1,6 procent. Slechts 18 corporaties zitten met de huurverhoging op of onder het inflatiepercentage van 1,2 procent. Bovenaan de lijst staat Woningbedrijf Brielle, dat de huren met slechts 1,1 procent laat stijgen, gevolgd door Woonservice Drenthe (1,15 procent) en Wierden en Borgen in Groningen (1,18 procent). De andere corporaties (1,2 procent huurverhoging) zijn Oosterpoort Wooncombinatie uit Groesbeek, Woningbouw Geldermalsen, Woningstichting Leusden, SSH Utrecht, Woonwaard Noord-Kennemerland, Goed Wonen Zederik, Woningstichting De Maashoek uit Puttershoek, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Forta uit Zwijndrecht, Woongoed uit Flakkee Middelharnis, Woningstichting De Zaligheden uit Eersel, Weller uit Heerlen, Maaskant Wonen uit Stein, WoonGoed 2-Duizend uit Reuver en Wonen Limburg uit Roermond. Navraag leert dat er een aantal redenen is om een inflatievolgend huurbeleid te voeren. In ieder geval willen deze corporaties het wonen voor zoveel mogelijk huurders betaalbaar houden. Als de huren minder stijgen, hoeft er bovendien minder aanspraak te worden gemaakt op huursubsidie.

Huurbeleid vanaf 2006
De huren zullen door het nieuwe huurbeleid vanaf medio 2006 enorm stijgen. De verhuurders hebben VROM-minister Dekker toegezegd in ruil voor die verruiming van het huurbeleid jaarlijks 250 miljoen bij te dragen aan de huursubsidie. De uiteindelijke rekening van deze verhuurdersbijdrage aan de huursubsidie zal via huurverhogingen echter aan de huurders - met name huishoudens met een bescheiden middeninkomen - worden gepresenteerd. De Woonbond vreest dat het opstellen van een gouden lijst door deze ontwikkelingen steeds moeilijker wordt. De beste bijdrage die verhuurders aan de betaalbaarheid van het wonen kunnen leveren is volgens de Woonbond het voeren van een gematigd, inflatievolgend huurbeleid. Het is voor de corporatiesector namelijk heel goed mogelijk een gematigd huurbeleid te voeren à©n de noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en herstructurering te doen.

bron:Woonbond