Een kleine meerderheid van advocaten (56%) is van mening dat nieuwe maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de advocatuur te verbeteren. Daarbij wordt gedacht aan het verhogen van toetredingsdrempels aan de poort, meer opleiding en vormen van toezicht op de kwaliteit (intervisie, intercollegiale toetsing, externe audits en cliënttevredenheidsonderzoeken).

Volgens 44% van de respondenten zijn nieuwe kwaliteitsmaatregelen niet nodig. Dat blijkt het onderzoek De kwaliteit van de advocatuur, dat EIM Stratus heeft uitgevoerd in opdracht van de Orde. In totaal hebben 2.758 advocaten aan het onderzoek meegewerkt. Het onderzoek is ter beschikking gesteld aan de Commissie Advocatuur, die naar verluidt eind april haar eindrapport zal presenteren.
Een meerderheid van de voorstemmers (66%) meent dat de Orde het initiatief moet nemen om de kwaliteit van advocaten te verhogen, een kwart (27%) denkt hier aan de kantoren en 7% aan de overheid. Het bewaken of handhaven van kwaliteit is overigens vooral een zaak van de kantoren zelf, zegt een ruime meerderheid.
Bron: Nederlandse Orde van Advocaten