In navolging van een aantal regiopolitiekorpsen beschikt het Korps landelijke politiediensten sinds 10 juli 2005 over een meldpunt waar haar politiemensen in vrije tijd of in diensttijd, bv. op weg naar een vergadering, asociaal verkeersgedrag kunnen melden.

De melding die binnenkomt wordt met voorrang behandeld in Driebergen en ligt de volgende dag in de vorm van een proces-verbaal op het bureau van de politieman of vrouw. Voorbeelden van meldingen zijn: onjuist inhalen, rijden over de vluchtstrook, negeren van rood licht, misbruik van de busbaan. Overtredingen kunnen zowel op de autosnelweg of daarbuiten worden gemeld op een speciaal intern nummer.

Het KLPD beschikt over 2600 medewerkers met opsporingsbevoegdheid en hoopt met het openstellen van dit meldpunt de 'subjectieve' pakkans te verhogen. Door het verhogen van deze pakkans zal het aantal overtredingen dalen en de verkeersveiligheid naar een hoger niveau kunnen stijgen, met als gevolg minder aanrijdingen (=minder files), minder doden en gewonden. 
 
 
bron:KPLD