De korpschef van het Korps landelijke politiediensten heeft 2 september 2005 een medewerker van de Dienst Spoorwegpolitie geschorst. Tegen de medewerker loopt een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek. De medewerker wordt verdacht van het plegen van een geweldsdelict in privà©tijd.

Het Korps landelijke politiediensten maakt disciplinaire maatregelen actief bekend, rekening houdend met de privacy van de betrokkene(n). De organisatie wil daarmee transparant zijn in de uitvoering van het integriteitbeleid en kenbaar maken dat het korps aan dit beleid ook daadwerkelijk uitvoering geeft.

bron:KPLD